Ceník

Cena za týden

15 500,- Kč za chalupu

V ceně je voda i lázeňské poplatky.
Cena tepla (plynu) a elektřiny se účtuje proti skutečné spotřebě.
Záloha pobytu činí cca 30% z celkové ceny.
Kauce 2000 Kč na energie (plyn+elekřina) – po ukončení pobytu se od ní odečte reálná spotřeba.

Cena za víkend (Pá-Ne)

5 500,- Kč za chalupu

V ceně je voda i lázeňské poplatky.
Cena tepla (plynu) a elektřiny se účtuje proti skutečné spotřebě.
Záloha pobytu činí cca 30% z celkové ceny.
Kauce 1000 Kč na energie (plyn+elekřina) – po ukončení pobytu se od ní odečte reálná spotřeba.

Silvestr

22 500,- Kč za chalupu
cena za týden 26. 12. – 2. 1. – po dohodě i jiný termín

V ceně je voda i lázeňské poplatky.
Cena tepla (plynu) a elektřiny se účtuje proti skutečné spotřebě.
Záloha pobytu činí cca 30% z celkové ceny.
Kauce 2000 Kč na energie (plyn+elekřina) – po ukončení pobytu se od ní odečte reálná spotřeba.

Ostatní platby

 • Lázeňský poplatek (20 Kč) v ceně
 • Spotřeba vody v ceně
 • Pobyt se zvířetem možný po domluvě. Do dvou zvířat 50 Kč/zvíře/den. Každé další (třetí a více) 100 Kč/zvíře/den.
 • Záloha 30% z ceny při objednání – po zaplacení je termín plně rezervován
 • Osoba nad kapacitu 300 Kč/noc

Aktuální obsazenost

Pro objednání termínu přejděte na stránku Rezervace.

Platební a ubytovací podmínky

Podmínky jsou platné od 1. 2. 2023.

1. Rezervace chalupy, platební podmínky, vznik smlouvy

Na základě objednávky (elektronicky, emailem nebo telefonicky) ubytovatel rezervuje požadovaný volný termín zákazníkovi a to po dobu max. 7 dnů. Během této doby je nutné uhradit zálohu dle zálohové faktury (30 % z ceny ubytovaní) na účet:

Platba z ČR: 2901331295 / 2010 (FIO banka), variabilní symbol (uveden na zálohové faktuře)

Platba z EU (pouze SEPA platby):
IBAN CZ2720100000002901331295
BIC FIOBCZPPXXX

Uhrazením zálohy nebo potvrzením rezervace zákazník potvrzuje, že se seznámil s poskytovanými službami, cenou za ubytování a těmito platebními a ubytovacími podmínkami, které jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi ubytovatelem a zákazníkem. Doplatek ceny za ubytování bude uhrazen v hotovosti po příjezdu. Platná smlouva vzniká až v okamžiku uhrazení zálohy.

2. Storno podmínky

Zákazník má právo kdykoliv před začátkem pobytu odstoupit od rezervace. Pokud k tomu dojde, má ubytovatel právo na storno poplatek, který může odečíst ze složené zálohy. Pokud zákazník storno pobytu neoznámí a na pobyt nenastoupí, má ubytovatel právo na plnou úhradu pobytu.

Oznámení zrušení rezervace

Oznámení může proběhnout elekronicky, telefonem nebo osobně.

V případě, že již byla záloha uhrazena, platí, že při zrušení pobytu do 1. měsíce před termínem, se záloha vrací v plné výši. Pokud až po tomto termínu, činí storno poplatek 100% ze zálohy na ubytování.

Po vzájemné dohodě a přesunutí rezervace se storno poplatek neúčtuje.

V případě neočekávaných událostí, jako jsou živelné pohromy, nebo události, které znemožňují pobyt a ubytovatel je nemohl ovlivnit, může ubytovatel pobyt zrušit. Poskytnutá záloha je pak vrácena v plné výši.

3. Ubytovací podmínky

Ubytovatel může ubytovat zákazníka, který se prokáže platným cestovním pasem, občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti. Ubytovatel může ve zvláštních případech nabídnout zákazníkovi jiné než sjednané ubytování, pokud se podstatně neliší od potvrzené objednávky, ale je srovnatelné nebo vyšší kvality. Ubytovatel je povinen na základě objednaného a potvrzeného ubytování zákazníka ubytovat. Hodinu příjezdu je potřeba dohodnout předem.

Při předání vás seznámíme s chalupou, jejími součástmi a inventářem. Předáme Vám klíče od vstupních dveří. Při nástupu ubytování může být požadována vratná kauce. Za škody, které zákazník způsobí na majetku ubytovacího zařízení, odpovídá v plném rozsahu. Při ztrátě klíčů zaplatí host škodu způsobenou ubytovateli ve výši 1 000,- Kč.

Ubytování je povoleno pouze pro počet osob, který je předem dohodnut a v případě změny je tuto skutečnost třeba oznámit ubytovateli. Pokud v objektu nebo na pozemcích patřících k objektu bude ubytován větší počet osob, má ubytovatel právo na úhradu ubytovacích poplatků s tím spojených.

Během užívání chalupy je nutné dodržovat následující zásady

 • nestěhovat nábytek ani jeho části z objektu ven
 • nesmí být prováděny zásahy do elektrické či jakékoliv jiné instalace
 • není dovoleno používat vlastních ohřevných elektrospotřebičů
 • nevstupovat v lyžařské nebo znečištěné obuvi do prostor chalupy. Tyto si vyzout venku nebo na místě tomu určeném
 • není dovoleno brát na pokoj sportovní nářadí a jiné předměty, pro jejichž úschovu je vyhrazeno jiné místo
 • při odchodu z chalupy zhasnout světla, uzavřít okna, přesvědčit se, zda jsou zavřeny vodovodní uzávěry a uzamčeny vchodové dveře
 • zákazník je povinen chovat se v chalupě a jejích součástech tak, aby nevznikl požár či jiné škody
 • v chalupě je zákaz kouření – kouření je dovoleno pouze na místech k tomu určených (venkovní prostor)
 • šetřit vodou a energiemi
 • dodržovat noční klid od 22 do 7 hodin ve venkovních prostorách
 • udržovat pořádek, třídit odpad a odpadky shromažďovat na místě k tomu určeném
 • dohlížet na své děti při jejich pobytu na zahradě a atrakcích pro ně určených
 • Ubytovatel nezodpovídá za dohled ani případná zranění a je na rodičích aby posoudili možnosti svých dětí

V den odjezdu je zákazník povinen vyklidit a opustit apartmán do 10:00 hodin (nebo času dle předchozí dohody) a odevzdat klíče správci. Nádobí a příbory je zákazník povinen po sobě umýt.

4. Odpovědnost za způsobené škody

Zákazník je plně odpovědný za škody na užívaném objektu, jeho zařízení a vybavení způsobené jím nebo ostatními zúčastněnými osobami. Zákazník je povinen každou způsobenou škodu ohlásit a uhradit ubytovateli v plné výši (tzn. náklady na uvedení do původního stavu). Toto ujednání se nevztahuje na škody způsobené běžným opotřebením.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.